درج شکایت

کاربر / متخصص گرامی؛ جهت ارجاع شکایات خود به شهر سرویس از این قسمت استفاده نمایید.
توجه کنید که پس از ثبت شکایت، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت تا شکایت شما را پیگیری نمایند.


نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
موضوع شکایت
شرح شکایت